ΤΟ INSURTECH ΜΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Οδηγός: Δημιουργήστε  Στρατηγική για insurTech επιχείρηση

Η ίδρυση μιας insurTech επιχείρησης  ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι ένα εγχείρημα με τεράστιες δυνατότητες και σημασία.  Γνωρίζατε ότι η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία προβλέπεται να φτάσει σε αγοραία αξία 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2025;  Αυτό το εκπληκτικό νούμερο υπογραμμίζει τις προσοδοφόρες ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες για τους επίδοξους επιχειρηματίες.

Ωστόσο, η έναρξη μιας insurTech επιχείρησης δεν είναι εύκολη. 

Απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, εις βάθος γνώση του κλάδου και στέρεη κατανόηση των κανονιστικών απαιτήσεων. 

Για να σας βοηθήσουμε να πλοηγηθείτε σε αυτό το περίπλοκο ταξίδι, παρουσιάζουμε έναν περιεκτικό οδηγό που περιγράφει τα βασικά βήματα για να ξεκινήσετε τη δική σας insurTech εταιρεία.

Instech Platform | 01. Στρατηγική

Βήμα 1: Καθορισμός της θέσης ασφάλισής σας

Instech Platform | 01. Στρατηγική

Βήμα 2: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Instech Platform | 01. Στρατηγική

Βήμα 3: Συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις

Instech Platform | 01. Στρατηγική

Βήμα 4: Εδραίωση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Instech Platform | 01. Στρατηγική

Βήμα 5: Χτίστε μια ισχυρή ομάδα

Instech Platform | 01. Στρατηγική

Βήμα 6: Εφαρμογή ισχυρής τεχνολογικής υποδομής

Instech Platform | 01. Στρατηγική

Βήμα 7: Τομέας του ιστότοπου σας

Instech Platform | 01. Στρατηγική

Βήμα 8: Επιλογή Ανταγωνιστικών Ασφαλιστικών Προϊόντων