Διαχειριστείτε την αναπτυσσόμενη επιχείριση σας

Instech Platform | Διαχείριση

Διαχειριστείτε την επιχείρησή σας

Παρακολούθηση πωλήσεων, παραγγελιών & αναλυτικών στοιχείων

Instech Platform | Διαχείριση

Μετρήστε την απόδοση σας

Αναλύσεις & αναφορές

Instech Platform | Διαχείριση

Αποστολή παραγγελιών πιό γρήγορα

Αποστολη insTech

Instech Platform | Διαχείριση

Διαχειριστείτε τις παραγγελίες & τ’ αποθέματα σας

Διαχείριση παραγγελιών & αποθεμάτων

Instech Platform | Διαχείριση

Εξωτερική ανάθεση εκπλήρωσης & επιστροφών

Κλιμακώστε την επιχείρησή σας με γρήγορη, εύκολη και προσιτή εκπλήρωση

Instech Platform | Διαχείριση

Πληρωθείτε πιο γρήγορα

insTech capital

Instech Platform | Διαχείριση

Ασφαλής χρηματοδότηση επιχειρήσεων

insTech capital

Instech Platform | Διαχείριση

Αυτοματοποιήστε την επιχείρηση σας

insTech flow